Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (2012-2017)

Wydział Chemiczny PWPolitechnika Warszawska Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Wydział Chemii UWUniwersytet Warszawski

Aktualności


KONFERENCJA KNOW 19 kwietnia

(Data: 13.04.2017)

Dziekani Wydziału Chemicznego PW, Wydziału Chemii UW oraz Rada KNOW zapraszają pracowników, doktorantów i studentów na KONFERENCJĘ KNOW (program konferencji), która odbędzie się 19 kwietnia 2017 roku w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (Aula A+B), ul. Żwirki i Wigury 101.


Konferencja TRI-BIO-CHEM 2016

(Data: 16.05.2016)

W dniach 5-6 maja br. pod Nasielskiem w okolicach Warszawy odbyła się konferencja zorganizowana przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, tworzącego konsorcjum KNOW w obszarze nauk chemicznych oraz Instytut Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Uczestnicy konferencji TRI-BIO-CHEM-2016 wysłuchali 25 prezentacji z pogranicza biologii i chemii. Celem konferencji zdefiniowanym przez dziekana Wydziału Chemicznego PW prof. Zbigniewa Brzózkę, dziekana Wydziału Chemii UW prof. Pawła Kuleszę oraz dyrektora Instytutu Nenckiego PAN prof. Adama Szewczyka było identyfikacja tematów badawczych, które mogą być podstawą wspólnych, interdyscyplinarnych projektów naukowych oraz działań edukacyjnych.


Spotkanie z Przemysłem na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

(Data: 17.03.2016)

10 marca 2016 roku Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej zorganizował Spotkanie z Przemysłem. Wydarzenie miało na celu zacieśnienie współpracy świata nauki z biznesem.

We współczesnym świecie szczególną rolę przypisuje się gospodarce opartej na wiedzy. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki jest możliwe jedynie poprzez wykorzystanie badań naukowych w praktyce. Pociąga to za sobą konieczność wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-dydaktycznymi a przedsiębiorcami. To założenie stoi też u podstaw zasad finansowania projektów badawczych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w swej ponad 100-letniej tradycji zawsze prowadził działalność ukierunkowaną na potrzeby przemysłu w Polsce. Współpraca z sektorem przemysłowym obejmowała, i obejmuje dziś, zarówno obszar badań naukowych, jak i kształcenie kadr dla przemysłu chemicznego. - mówi Dziekan Wydziału Chemicznego – prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka.

W konferencji uczestniczyło ok. 200 osób, z czego prawie połowa pochodziła z przedsiębiorstw sektora chemicznego. To pokazuje, że nie tylko pracownicy uczelni są chętni do nawiązania współpracy. Każda firma potrzebuje różnego rodzaju innowacji, aby zapewnić swój rozwój czy też przetrwanie na ciągle rozwijającym się rynku. Dlatego kooperacja między nami jest tak ważna, przynosi obopólną korzyść. – mówi Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego ds. współpracy z przemysłem – dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka.

Organizatorzy podczas pierwszej części konferencji zaprezentowali aktualne badania naukowe Wydziału o charakterze aplikacyjno-wdrożeniowym. Następnie, w części poświęconej współpracy dydaktycznej, zostały przedstawione projekty wykładów, seminariów, realizowanych na Wydziale przy współudziale najlepszych firm chemicznych w Polsce.

Podczas panelu dyskusyjnego, przedstawiciele świata nauki i biznesu mieli możliwość zwrócenia uwagi na aktualne problemy dotyczące dotychczasowej współpracy, a także przedstawili jakie mają oczekiwania względem siebie chcąc nawiązać współpracę. Wśród panelistów znaleźli się m.in. prof. Stanisław Wincenciak (Prorektor PW ds. rozwoju), prof. Zbigniew Brzózka (Dziekan Wydziału Chemicznego PW), Tomasz Zieliński (prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego), Wioletta Stachyra (NUCO E i G. Kosyl s.j.) oraz Aleksandra Ćwil-Kaczmarek (BASF Polska Sp. z o.o.). Moderatorem rozmów był dr inż. Rafał Ruzik z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej.

Ostatnim elementem wydarzenia, był bankiet podczas którego zostały wręczone medale za dotychczasową współpracę Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej z różnymi firmami. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Dow Polska Sp. z o.o., Polfa Tarchomin S.A., Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, NUCO E i G. Kosyl s.j., Grupa Azoty – Zakłady Azotowe „Puławy” i Zakłady Chemiczne „Police”, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Bioton S.A., FSZ Pollena Aroma Sp. z o.o., Galvano-Aurum s.c., Instal Rzeszów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IPOCHEM Sp. z o.o., LSA Sp. z o.o., Mesko S.A. Oddział w Pionkach, Polsport S.A., Topsil Global, Wadim Plast, itd. Wszystkie wyróżnione firmy od wielu lat wspierają kształcenie przyszłych inżynierów chemików na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze Spotkania (www.przemysl.ch.pw.edu.pl).


Wykonawca: 

© 2016 Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne