Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (2012-2017)

Wydział Chemiczny PWPolitechnika Warszawska Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Wydział Chemii UWUniwersytet Warszawski

Seminaria


Lista seminariów, które już się odbyły:


Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz

POLIFENOLE ORAZ MODYFIKOWANE NUKLEOTYDY I LIZOFOSFOLIPIDY JAKO REGULATORY WEWNĄTRZKOMÓRKOWYCH SZLAKÓW SYGNAŁOWYCH

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
Wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 1415
Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75

Prof. dr Marek Łoś

KOMÓRKI MACIERZYSTE, KLASYFIKACJA I POTENCJAŁ REGENERACYJNY ORAZ ZNACZENIE W NOWOTWORACH

Linköping University, Szwecja
Wtorek, 17 listopada 2015, godz. 1415
Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75

Prof. dr hab. Piotr Młynarz

SPEKTROSKOPIA JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO NMR JAKO NOWE NARZĘDZIE W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ. BADANIA METABOLOMICZNE

Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Wtorek, 28 kwietnia 2015, godz. 1415
Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75

Prof. dr Bartosz Grzybowski

CHEMATICA: FROM CHEMICAL NETWORKS TO A COMPUTATIONAL CHEMICAL „BRAIN”

Northwerstern University, USA
Wtorek, 25 czerwca 2013, godz. 1415
Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75

Prof. dr Gerald Brezesinski

LIPIDS AND BIOMOLECULES CONFINED IN TWO-DIMENSIONAL LAYERS

Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam, Niemcy
Wtorek, 4 czerwca 2013, godz. 1415
Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75

Prof. Mark E. Meyerhoff

Seminarium 1

MODERN WHOLE BLOOD ANALYZERS FOR CRITICAL CARE MEASUREMENTS: THE KEY ADVANCES IN ELECTROCHEMICAL SENSOR TECHNOLOGY THAT ENABLED INSTRUMENT DEVELOPMENT

Seminarium 2

ADVANCED ANTITHROMBOTIC AND BATERICIDAL NITRIC OXIDE RELEASING MATERIALS/DEVICES: DEVELOPMENT, CHARACTERIZATION AND BIOMEDICAL APPLICATIONS

Seminarium 3

ELECTROCHEMICAL SENSORS IN MEDICINE: MEETING NEEDS FOR THE 21ST CENTURY.

University of Michigan at Ann Arbor, USA
Seminarium 1: Poniedziałek, 13 maja 2013, godz. 1215
Seminarium 2: Wtorek, 14 maja 2013, godz. 1200
Seminarium 3: Środa, 15 maja 2013, godz. 1315
Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75

Wykonawca: 

© 2016 Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne