Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (2012-2017)

Wydział Chemiczny PWPolitechnika Warszawska Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Wydział Chemii UWUniwersytet Warszawski

Stypendia - Studenci - Politechnika Warszawska


Wykonawca: 

© 2016 Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne